Лидер в мрежите и опазването на околната среда

САД БългарияAbout us

SADE in BulgariaСАД България

САД България

Представена на територията на 30 страни и с 9 000  служители,  фирма САД е специализирана в проектирането, строителството, рехабилитацията и поддръжката на мрежи и свързаните с тях съоръжения за клиенти от  обществения, частния и индустриалния сектор.

Групата САД отваря свой клон в България през 2009 г. От тогава насам фирмата прилага своите умения и опит в сферата на водите, канализационните мрежи, енергетиката и строителството на всички съоръжения, свързани с тези мрежи. 

 

 

В цифри

През 2015 САД България положи:

 

 

24 192 л.м.
водопроводни тръби 11 760 л.м.
канализационни тръби

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481