Лидер в мрежите и опазването на околната среда

Нашите ангажиментиOur commitments

SADE in BulgariaНашите ангажименти

Нашите ангажименти

За всяка от своите сфери на дейност,  САД България разполага с екип от професионалисти, които могат да изпълнят успешно всякакви по вид проекти: от най-обикновените, до най-сложните и от най-традиционните,  до най-специфичните.

Фирма САД държи всички нейни сфери на дейност да са обвързани и да се осъществяват в съответствие с ценностите й.

Всички служители на САД България споделят тези ценности и ангажименти и се отнасят с внимание към нуждите, очакванията и проблемите на своите клиенти.

САД България развива иновативни технологии за изпълнението на своите проекти, от най-традиционните до най-сложните, без да забравя основни понятия като продуктивност, ефективност и контрол на разходите.
Основна цел на САД България е да предложи надеждни решения на своите клиенти и да изпълни проектите си стриктно спазвайки всички свои ангажименти
Многобройните сертификати, които САД България притежава доказват качеството на всички извършвани дейности
САД България се грижи да осигури безопасността на своите служители, потребителите и жителите, които участват в процеса на работа или са засегнати от него. Фирмата редовно провежда обучения по безопасност на работното място и осигурява всички средства за предотвратяване на риска, необходими за доброто изпълнение на обекта.
САД България изгражда стабилни връзки със своите клиенти, основаващи се на уважение и откритост във взаимоотношенията
САД България винаги се стреми да намери най-удачните решения спрямо нуждите на своите клиенти
САД България гарантира на своите клиенти специално отношение и навременни действия.
САД България успява да се справи с всички предизвикателства благодарение на своите екипи от специалисти в различни сфери, както и на отделите, които се занимават с инженерство и проектиране.
Групата САД ще отпразнува своя 100-годишен юбилей: дългогодишен опит, позволил на фирмата да натрупа ноу-хау и да се превърне в експерт в своята сфера на дейност.
България
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
НАДЕЖДНОСТ
КАЧЕСТВО
СИГУРНОСТ
ПАРТНЬОРСТВО
ЕФЕКТИВНОСТ
ОТЗИВЧИВОСТ
ИНОВАЦИИ
ОПИТ

Нашите сертификати

Българската строителна камара - III група

 

Българската строителна камара Група -  IV група

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481