Лидер в мрежите и опазването на околната среда

Нашите решенияOur solutions

SADE in BulgariaНашите решения

Нашите решения

САД България притежава опита, уменията и материалните ресурси, позволяващи използването на технологии, които са изцяло съобразени с особеностите на различните проекти. Фирмата работи както с традиционни технологии (безизкопни) така и със специфични. Ние препоръчваме на нашите клиенти определени технологии и методи след извършването на задълбочен експертен анализ на проекта, включващ вида на почвата, подземните комуникации и непосредственото въздействие на строителните дейности върху околната страна.

МИКРОТУНЕЛИРАНЕ

Технологията,  усвоена от САД България е част от решенията за безизкопно полагане на тръби за подземни мрежи на големи дълбочини. Тази технология е подходяща за изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, както и за телекомуникационни мрежи. Диаметрите, които се изпълняват са от ф500мм до ф 2 500мм, без ограничение на дължината на мрежата, в права или в крива, с или без наклон.Технологията използва микротунелна прокопаваща машина - MtBM:

 • Изграждане на стартова и приемни шахти за MtBM
 • Инсталиране на микротунелната машина в стартовата шахта
 • Спускане на къси тръби в стартовата шахта, които се набиват по посока на приемната или междинна шахти, едновременно с изкопаването на микротунела от MtBM
 • Изваждане на MtBM от приемната шахта след края на изпълнението 

УПРАВЛЯЕМО СОНДИРАНЕ

Тази технология, използвана от САД България, позволява полагане на тръбни мрежи за:

 • Премостване на реки
 • Пресичане на магистрали и второстепенни пътища
 • Пресичане на железопътни релси
 • Сградни отклонения
 • Направа на дюкери

 

 

И е подходяща за полагане на:

 • Мрежи за питейна вода
 • Централно система за отопление или охлаждане
 • Канални изливни канали
 • Оптични, електрически и телекомуникационни мрежи
 • Газови мрежи
 • Главни колектори

ХОРИЗОНТАЛНО НАБИВАНЕ

Тази технология, прилагана от САД България се състои в полагане на стоманени тръби за гравитачни или напорни мрежи, при:

 • Пресичане на железопътни релси
 • Пресичане на реки
 • Пресичане на магистрали, пътни връзки
 • Пресичане под сгради и други структури
 • Пресичане в стандартни или скални почви (варовик, гранит)

 

 

Тази технология изисква използването на следните специфични машини:

 • Многофункционален щит: Ø 323 и 609 (скала)
 • Шнек Ø 600, 800 и 1 000
 • Шнек с режещи колела Ø 800
 • Оборудване за следене на посоката в твърди почви

PIPE BURSTING / METOД ТРЪБА В ТРЪБА

САД е всепризнат експерт в  рехабилитацията на водопроводни тръби по метода на "Тръба в тръба". Този процес се осъществява, като се разруши старата тръба и на нейно място се постави нова. Методът е подходящ за рехабилитация на гравитачни водопроводи, обикновено с диамерти от DN80mm до DN600mm., тръби, които пренасят отпадъчни води, пожарни системи, зауствания, индустриални води.

 

 

 

 

 

 

При тази технология могат да се използват различни видове тръби:

 • Неармиран бетон
 • Керамични
 • Етернитови
 • ПВЦ
 • Чугун
 • Стомана
 • Новата тръба обикновено е от ПЕВП, ПП 

CLOSE-FIT LINING / ОБЛИЦОВАНЕ НА ТРЪБИ

САД България е специалист в изпълнението на всички видове облицоване на тръби:

 • Облицовка със втвърдяване на място
  Този метод представлява инвертиране и прилепване за стените на тръбата, която ще се рехабилитира, на мека структура от предварително импрегнираната смола, която се втвърдява по време на полимеризацията. Това води до малко намаляне на напречния диаметър на тръбата , но за сметка на това дава отлично механично сцепление и високи хидравличени характеристики. Методът за изпълнение на облицовка със втвърдяване на място е бърз и има ограничено влияние върху околната среда.
 • Облицовка с гъвкава тръба за гравитачни мрежи
  Тази технология включва рехабилитация на гравитачни тръби с размери от Ø 60mm to Ø 400mm и има възможност да влиза в колена, промяна да диаметъра и сградни отклонения.

SLIP LINING / ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА В ТРЪБА ЧРЕЗ ПЛЪЗГАНЕ

Тази технология включва инвертиране на нова тръба в стара, която трябва да бъде рехабилитирана. САД България използва няколко вида полагане на тръба в тръба

 

 • Полагане чрез плъзгане между две шахти: Инвертиране на тръба, чиито диаметър е по-малък от съществуващата
 • Полагане чрез плъзгане по метода на SWAGELINING
 • Механично изтегляне на нова тръба, която заменя старата и остава под земята и има възможност да увеличи  диаметъра си.

 

  

Технологията може да бъде използвана за гравитачни или напрони мрежи и за тръби, по които течат всякакъв вид флуиди (питейна вода, пожарни системи, канализационни, индустриални, замърсени води). Материалите използвани за този тип рехабилитация са както следва:

 • ПЕВП
 • ПП
 • Стъклопласт
 • Чугун
 • Стомана

КАНАЛОКОПАТЕЛ

Контролиран от разстояние или от кабината, каналокопателят постига висока ефективност при изкопи на траншеи. Неговите размери са подходящи за работа в: Тесни улици. Чрез контрол на наклона на рамото, копача се приспособява към условията на почвата

Тази технология изисква:

 • Подземни проучвания (мрежи, геология, околности)
 • Геодезия, пикетни точки, трасиране
 • Избор на подходяща верига в зависимост от геоложката информация и желаната ширина на изкопа
 • Определяне на зоната на копане
 • Реже настилките

 Натоварването на изкопаната земна маса, от едната или от другата страна на рамото, става посредством транспортна лента. Технологията е подходяща за всички видове свързани и несвързани настилки (стабилизирани основи, бетонови, трошенокаменни) и всички видове работи (питейна вода, канализация, газ, телекомуникация, електричество). Работната дълбочина на изкопните е от 1.8м за ширини от 35-56 см

Техническа листовка

 

Облицовка с
       втвърдяване на място           

               


Облицовка с
гъвкава тръба

 

          Тръба в тръба           

              


  Полагане на тръба
    в тръба чрез
  плъзгане

   

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481