Лидер в мрежите и опазването на околната среда

SADE in BulgariaSADE Bulgaria
  • Води

  • Строителство

  • Eнергетика

Protection of your personal data


When you contact Sade using the contact form on SADE’S website, Sade’s collect and processes your personal data.

SADE refers to the following company, acting as a data controller when processing personal data:
"SADE S.A. – Bulgaria Branch", with UIC: 200816055,
"SADE – GENERAL CONPANY OF HYDRAULIC WORKS S.A.", France.

Your personal data is processed with the purpose toenable communication between you and SADE through SADE’S website.

For more information please read SADE Website Privacy Notice.

Continue forward
Защита на личните ви данни


Когато използвате формуляра за контактдостъпен на интеренет страницата на САД, САД събира и обработва вашите лични данни.

САД означава следното дружество, администратор на лични данни:
"САД С.А. – клон България", с ЕИК: 200816055 и
"САД ГЕНЕРАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ", Франция.

Вашите лични данни се обработват с цел осъществяване на комуникация между васи Садчрез нашата интеренет страница.

За повече информация, моля, прочетете Информационния лист относно защита на лични данни при използване на интеренет страницата на Сад.

Продължи напред
Фирма САД е специализирана в проектирането, строителството, рехабилитацията и поддръжката на мрежи и свързаните с тях съоръжения за клиенти от обществения, частния и индустриалния сектор.

САД България е част от френската група САД, в която работят 9 000 служители в 30 държави. С повече от 90 години опит, фирма САД е всепризнат специалист в своята сфера на работа по целия свят.

  ⇨ Научете повече

САД България притежава умения, опит и материални ресурси, което позволява на фирмата да използва най-подходящите за изпълнението на всеки проект методи. САД използва както традиционни, така и специфични способи за работа.

  ⇨ Научете повече

Екипът на САД България се отнася с внимание към Вашите нужди, очаквания и проблеми. За да получите повече инфорация за Вашия проект, не се колебайте да се свържете с нас.

  ⇨ Контакти
Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481