Лидер в мрежите и опазването на околната среда

Правила и условия на уебсайтаLegal notice

SADE in BulgariaПравила и условия на уебсайта

Правила и условия на уебсайта

Този сайт е на  ваше разположение ( това не включва тарифи за връзка с интернет ) за лична употреба , под условие да бъдат спазени изискванията, определени по-долу .

Обща информация

Този сайт предоставя информация за САД България

Той е публикуван от САД България

  • САД клон България
  • ЕИК 200816055
  • Седалище: ул. Св. Пимен Зографски № 16А, ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ
  • телефон: + 359 2971 10 71

Отговорен редактор: Арно СЕЛЕР

Хост: LINKBYNET:

  • SAS (Limited Joint Stock Company)
  • с капитал от 373 000 €
  • Бобини РТД (Регистър на търговските дружества) номер 430359927
  • Седалище: Парк дьо Коломбие, Жюл Соние №14, 93 200 Сен Дени, Франция
  • телефон: + 33 (0) 1 48 13 00 00

Граници на отговорност и изключване на отговорността 

Като потребител на този сайт, Вие потвърждавате, че разбирате съдържанието му и притежавате необходимите способи за достъп и употреба.

САД България прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация и има правото да променя съдържанието му по всяко време без предизвестие. САД България не гарантира и в никакъв случай не носи отговорност относно съответствието, последователността, коректността, липсата на грешка, истинността, актуалността, верността и търговските характеристики, качествот , валидността , и достъпността на информацията, публикувани на интернет страницата. Всеки потребител поема рисковете, свързани с доверието му към посочената информация. Налице е възможност от грешна или непълна информация, особено грешки, свързани с отпечатването или оформлението на страницата. В случай, че откриете грешка, моля да ни информирате, като в този случай ние ще предприемем съответните поправки. 

Напомняме, че не е гарантирана тайната на съобщенията в интернет мрежата и е отговорност на всеки потребител да предприеме необходимите мерки за защита на личните си данни и/или софтуери от евентуално заразяване с интернет вируси.  

Информация за търговските марки и авторските права

Елементите, съставляващи този уебсайт (по -нататък наричан”Съдържанието"), създаден от името на САД България, са защитени от Законодателството на Франция, действащо по отношение на  авторското право, правото върху търговски марки, правото върху индустриалния дизайн,  нелоялна конкуренция, и по-общо от правото на интелектуална собственост. Съдържанието, по - специално включва архитектурата, графичния дизайн, както и цялата информация и елементи, разположени на интернет страницата (текстове, статии, снимки, илюстрации, снимки, марки, лого, видео ...)

Това съдържание принадлежи на САД България.

Всяко възпроизвеждане, представяне, разпространение и /или използване на това съдържание чрез каквито и да е средства, под каквато и дае форма, или за каквото и цел, е забранено, освен ако е предшествано от изрично и писмено съгласие от САД България. 

Всяко лице, което не спазва действащите законодателни разпоредби  носи отговорност за подправяне и отговаря съгласно наказателното законодателство.

Спазване на поверителността на личната информация - Събиране и използване на лични данни 

Като потребител на сайта, Вие следва да спазвате законодателните разпоредби, по - специално тези, уреждащи информационните технологии, файловете и правата на гражданите, чието нарушение Ви прави обект на наказателни санкции.

От Вас се изисква да се въздържате от всяко събиране, злоупотреба, особено с лична идентифицираща информация, към която е предоставен достъп и по - общо, от каквото и да е действие, което би навредило  поверителността на лична информация, чувствата, добрия имидж, името на кое да е физическо или юридическо лице, и по - специално на САД България, като избягвате каквото и да е обидно, провокативно, недобронамерено, унизително или заплашително изказване, съобщения или текст, в какъвто и да е контекст. 

Лични данни

САД може да бъде наведена да събира данни за посетителите на този уебсайт с въпросниците в него.Тези данни ни позволяват да отговаряме на вашите запитвания за информация. Събираната персонално идентифицираща информация се състои само от основни данни за контакт (само задължителните полета)

Ваша е отговорността да се уверите, че информацията, която предоставяте чрез този уебсайт е точна и пълна. С оглед разглеждане на вашата кандидатура, очакваме да ни информирате при промяна на заявените обстоятелства. 

Този сайт няма за цел да събира конфиденциална информация. Въпреки това, като се изключат личните данни, посочена по-горе, информация от каквото и да е естество - документ, данни, диаграма, запитване, предложение, чертеж, забележка или др. - която Вие, като потребител на сайта, бихте ни предоставили, ще се счита за конфиденциална. Следователно, предоставянето на подобна информация от Ваша страна, ни дава правото да използваме, възпроизвеждаме, предоставяме и променяме тази информация с цел да отговорим адекватно на Вашето запитване.

 

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А 

ж.к. Дианабад, район Изгрев 

1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ 


Тел: 00 359 2 971 10 71

факс: 00 359 2873 9481

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481