Лидер в мрежите и опазването на околната среда

ЕнергетикаEnergy

SADE in BulgariaНашите сфери на дейностЕнергетика

Енергетика

САД България работи по редица проекти в енергийния сектор. Дългогодишният опит, специализираните и разнообразни технически умения, придобити в резултат от основната сфера на дейност на фирмата, позволяват на САД България да изгражда различни енергийни мрежи.

Напорни тръбопроводи

Изграждането на напорни тръбопроводи позволява използването на водата като източник на енергия за задвижването на турбините на водните електроцентрали.

За тази сфера на дейност, САД използва своя доказан опит в областта на питейните води, като в същото време адаптира методите си на работа с цел преодоляване на разнообразните логистични, топографски и климатични проблеми, характерни за този тип проекти.

Газ

САД България работи по разширяването и/или обновяването на разпределителните мрежи и HDPE мрежи за доставка на газ с ниско и средно налягане. Фирмата извършва и присъединяване на абонати.

Отоплителни мрежи

Фирма САД има отвърден международен опит в сферата на изграждането на отоплителни мрежи

Нашите дейности

 

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481