Лидер в мрежите и опазването на околната среда

ВодиWater

SADE in BulgariaНашите сфери на дейностВоди

Води

Проектирането, изграждането и поддръжката на ВиК мрежи е традиционна дейност за САД. От създаването си, фирмата се стреми да подпомага местните власти на ниво пренос на питейна вода и разпределителни мрежи, за да задоволи все по-голямото потребление  на вода, както и нуждата от  канализационни мрежи за битови и отпадъчни води .

САД бързо разшири обхвата на услугите си като ги адаптира за нуждите и на  индустриалните клиенти за доставка на сурови и питейни води за производствените им обекти.

Питейна Вода

Специалист в полагането на тръби, предимно с голям диаметър, САД България реализира цялостно проекти с различно ниво на трудност

Тръби и сградни отклонения

САД България е специалист в полагането на тръби:

 

 

  • Тръби от всички диаметри,
  • Тръби от всички материали (чугун, стомана, керамика, PEHD, PVC, композитни материали (GRP и т.н.), армиран или неармиран бетон, неръждаема стомана)
  • Във всяка среда: градска, извънградска или от защитен вид (фабрики, промишлени комплекси, затворени пространства, трудно достъпни площи). 
  • присъединяването на абонати, при функциониращи мрежи;
  • рехабилитация на сградни отклонения и подмяна на азбестоциментови и оловни тръби.

 

Със сградни отклонения за питейна вода САД България извършва:

Съоръжения свързани с доставката на Питейна вода

САД България може да проектира и изгради всички части на водопроводните мрежи: помпи, регулируеми клапани, филтри и всички други устройства, осигуряващи непрекъснато и безопасно  разпределение на водата.
С цялостен интегриран експертен опит, САД България подкрепя своите клиенти в строителството и изпълнението на  мрежи за питейна вода - основни инструменти за урбанизиране  и икономическо развитие на страната.

 

Канализационни мрежи

САД България може да извърши проектирането, изграждането и реконструкцията на хидравлични мрежи.

За да отговори на нуждите на своите обществени и частни клиенти, фирма САД се приспособи и стана експерт в изграждането на специфични пречиствателни станции, съобразно нуждите на клиента.

Тръби и сградни отклонения

В сферата на мрежите за отпадни води, САД България изгражда тръбопроводи от различни материали (бетон, чугун, PEHD, PVC и GRP)  и  диаметри. В процеса на на изпълнение на различни обекти в България, екипите на САД България се специализираха в полагането на тръби с голям диаметър и на голяма дълбочина.

Пречиствателни станции

За своите обществени и частни клиенти, САД България извършва проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения, използващи различни процеси за преработка на води и утайки, за да отговори на всички изисквания по отношение на капацитет и избор на процеси на пречистване.

Нашите дейности

 

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481